Tarieven

Een duidelijke toelichting op de gehanteerde codes van behandelingen is te vinden op de site www.allesoverhetgebit.nl

Consultatie en Diagnostiek (C)

Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
C91 Pocketregistratie € 36,18
C92 Parodontiumregistratie € 72,35

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,52
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,52
M32 ** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 18,09
M40 Fluoridebehandeling € 15,07

Verdoving (A)

A10 Geleidings en of infiltratie en/of intraligamentaire verdoving € 13,81
A15 Oppervlakte verdoving € 7,18

Tandvleesbehandelingen (T)

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 32,56
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 24,12
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 108,53
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 66,32
T042 Consult parodontale nazorg € 91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
T044 Complex consult parodontale nazorg € 162,19
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20

**(excl techniekkosten)