Tarieven

Een duidelijke toelichting op de gehanteerde codes van behandelingen is te vinden op de site www.allesoverhetgebit.nl