Niet tevreden?

Als u onverhoopt ontevreden bent …..
Als u bij de mondhygiënist onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets misgaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Doe er iets mee.

Praat met uw mondhygiënist.
Vraag om een verhelderend gesprek met uw behandelend mondhygiënist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
U kunt klachten en/of verbetersuggesties ook melden aan de balie.

Advies van de Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten.
Als u er samen niet uitkomt, kunt u telefonisch advies inwinnen bij de klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Wij zijn als vrijgevestigde mondhygiënisten lid van de NVM (Nederlandse vereniging van mondhygiënisten) en daardoor automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. De Klachtencommissie neemt klachten in behandeling en beoordeeld deze. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
klacht@mondhygienisten.nl